LIZA-MARIA NORLIN

författare, rådgivare, moderator och föreläsare.

Författare

Samhället blir allt mer komplext så även våra organisationer. När allt förändras i allt snabbare takt behövs ett ledarskap som håller över tid, tar till sig det nya, men framförallt som är tydligt förankrat i värderingar. Liza-Maria Norlin såg behovet av att bjuda in till ett djupare samtal om ledarskap. Det samtalet finns nu som bok där du får på ett nära sätt möta rektor Pascal Brisson (Internationella Engelska Skolan Sundsvall) och metodiken MBV (Management by Values). Läs boken ”Mod att leda med Värderingar”. Finns att köpa i din bokhandel klicka här.

Rådgivare

Vill du lära dig mer om vad värderingar är och vad de betyder för dig som person eller för din organisation? Vill du få metoder och verktyg för att göra dig helt beroende av värderingar i ditt ledarskap? Boka Liza-Maria Norlin för ett första rådgivande samtal eller för att hitta en modell för just det stöd du eller din organisation behöver.

Moderator

Söker du eller ditt evenemang en energifylld moderator som både skapar trygghet och ställer de framtidsinriktade och utmanande frågorna? Liza-Maria Norlin har ett stort engagemang för hållbarhetsfrågor, ledarskap och digitaliseringens möjligheter. Önskar du en moderator eller facilitator till ditt stora eller lilla evenemang så kan du enkelt höra av dig via kontakt på denna webbplats.

Föreläsare

Söker du en föreläsare som på ett enkelt, konkret och djupgående sätt kan prata om värderingars betydelse för ett framgångsrikt ledarskap? Liza-Maria skräddarsyr gärna upplägget just utifrån din utgångspunkt. Hon har också samarbeten med rektor Pascal Brisson (Internationella Engelska Skolan Sundsvall) och professor Simon L. Dolan (President of the Global Future of Work Foundation) om det finns önskemål att få med fler perspektiv.

Boka Liza-Maria Norlin